Croatian Plain Language Flyer

“Home at last” je besplatna savjetodavna služba za starije osobe koje žele doći do dugoročnog stambenog rješenja. Pomažemo većem broju starijih osoba koje unajmljuju privatni stambeni smještaj, koje žele doći do sigurnog i cijenom pristupačnog smještaja u poznijim godinama. Tako đ er sura đ ujemo i sa drugim osobama koje žive u zajedničkom ili privremenom smještaju, u kamp ‐ kućicama ili koje su izbačene iz svog stambenog prostora i sada žive sa obitelji ili prijateljima. Nazovite nas na 1300 765 178 da biste porazgovarali sa nama o vašim potrebama za smještajem ili navratite osobno. Dostupne su i usluge tumača.

Download the flyer