Home at last jest bezp atnąsłużbą wsparcia i porady dla osób starszych, które potrzebują stałego rozwiązania swoich potrzeb mieszkaniowych. Współpracujemy z wieloma starszymi osobami wynajmującymi prywatne mieszkania i pragnącymi zapewnićsobie bezpieczne i niedrogie miejsce zamieszkania na starość. Współpracujemy równieżz innymi osobami, które mieszkająw wynajmowanych pokojach albo wspólnych domach, w przyczepach kempingowych, lub które zostały wyeksmitowane i mieszkająu przyjaciółlub rodziny. Zadzwo ń do nas pod numer 1300 765 178, by porozmawiaćna temat twoich potrzeb mieszkaniowych, lub przyjd ź do nas porozmawiać. Dostępna jest pomoc tłumacza.

Home at last jest bezp atnąsłużbą wsparcia i porady dla osób starszych, które potrzebują stałego rozwiązania swoich potrzeb mieszkaniowych.

Download the flyer